תקני חינוך ובטיחות

ליווי, סיוע ומתן מענה לכל היבטי התקינות של הגן הפרטי ע"י גורמים מקצועיים המורשים בכך.

- תקני בטיחות

- תקני תברואה

- תקני שימוש חורג

- תקני אבטחה

- ועוד

לשלום הילד והתפתחותו המיטבית והתקינה בשילוב תמיכה מקצועית מקיפה למערך הגן ולהעצמת הגננת והצוות החינוכי

הצטרפו למהפכה!