קבלת אישור ראשוני להפעלת מסגרות לפעוטות בגילאי 3-0

קבלת אישור ראשוני להפעלת מסגרות לפעוטות בגילאי 3-0

הנדון - נוהל לקבלת אישור ראשוני להפעלת מסגרות לפעוטות בגילאי 0-3

(חלק ראשון מיישום הדרגתי של חוק הפיקוח)

כחלק מהליך ההערכות והתאמת מערך הגן שלך לתקנות חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט - 2018. שייכנס לתוקפו החל מיום ה- 1/9/2019.


ובהתאם לסעיף 76 לחוק, החל מפתיחת שנת הלימודים התש"פ (1.9.2019), יחויבו כל המסגרות בהן שוהים לפחות 7 פעוטות, להחזיק אישור ראשוני להפעלת המסגרת.


התנאים לקבלת אישור ראשוני:

א. היעדר רישום פלילי לכל הבאים במגע עם הפעוטות, כולל מפעילי המסגרות, צוותי המסגרות, בעלי השליטה בחברות המפעילות ועוד

ב. אין סיכון לשלום הפעוטות השוהים במסגרת

ג. הדרכת עזרה ראשונה למנהלת ולצוות – בהיקף של 22 שעות (8 שעות ריענון כל שנתיים)

ד. הכשרה בנושא "התנהלות בטוחה" – למנהלת הגן. ולצוות המטפלות באופן מתוקשב.

ה. מיקום המסגרת מתאים לשהייתם של הפעוטות.
נוהל לקבלת אישור - משרד העבודה לוגו
החוק קובע כי חלק מהתנאים לקבלת רישיון ייקבעו בתקנות (להלן – תקנות חובה). כל עוד לא מוחלות לגבי מעון יום לפעוטות תקנות החובה, יהיה מחויב המבקש להפעיל מעון יום לפעוטות באישור ראשוני.

מאחר שטרם הותקנו תקנות חובה, החל מיום 01.09.2019 מחויב כל אדם המפעיל או רוצה להפעיל מעונות היום לפעוטות השוהים בו לפחות 7 פעוטות בקבלת אישור ראשוני מאת הממונה (מנהל אגף מעונות יום ומשפחתונים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים).

כל מעונות הגיל הרך יידרשו לפעול רק אם ניתן להם אישור ראשוני, ע"י הממונה, על הנושא – מנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך.
תחילת מועד האישור הראשוני - החל מיום 01.09.2019

לנוהל לקבלת אישור ראשוני - לחץ כאן


אנו מעניקים לך שרות עד הבית - הערכות מקצועית ונכונה לתקנות חוק הפיקוח ולמציאות החדשה בענף הגנים הפרטיים הנו מרכיב חשוב והכרחי עבורך. אנו נקנה לך שקט נפשי וביטחון מקצועי על ידי ליווי ותמיכה מקיפה לכל אורך הדרך באמצעות מעטפת התמיכה המקצועית הייחודית שלנו. ביחד נוביל אותך ואת מערך הגן שלך לגן מוביל ומותאם למציאות החדשה.
לפרטים נוספים לחץ כאן
71

גנים פרטיים שהצטרפו למעטפת


2650

הורים שהצטרפו למעטפת הפיקוח


לפרטים ולהצטרפות