מפקח / מבקר פדגוגי

בקרה אנושית תדירה שוטפת על ידי גורמי מקצוע

בשלב הראשון ישנו מפגש משולב של הורים- בעלי הגן - הצוות החינוכי לצורך היכרות, תיאום ציפיות וקביעת מדיניות ונהלי בקרה שוטפים למערך הגן.

- שימוש בכלים למקצועיים לזיהוי סממנים מקדימים כגון -שפת גוף, למניעת מקרי רשלנות והתעללות בפעוטות.

- זרוע מגשרת ומכוונת להורים ולצוות החינוכי בכל נושא לטובת שלום הילד והתפתחות המיטבית

- ביקורות אקראיות ותדירות

- תיעוד שוטף- ועוד

לשלום הילד והתפתחותו המיטבית והתקינה בשילוב תמיכה מקצועית מקיפה למערך הגן ולהעצמת הגננת והצוות החינוכי

הצטרפו למהפכה!