מעטפת בקרה ותמיכה חברתית פדגוגית

הצטרפו אלינו!
אנו קוראים לכם ההורים ומנהלי הגנים, וכל גורם שנושא הגיל הרך קרוב ללבו,
ליישם מעטפת תמיכה ובקרה מקיפה ייחודית מסוגה ולמצב את הגן כמקום מוגן - מפקוח - מטופח - ומעצים!
החברה לפיקוח גנים פרטיים מיישמת ומפעילה מעטפת בקרה ותמיכה מקיפה וייחודית בקרב גני הילדים, ובפרט בגנים הפרטיים.
מטרתה של מעטפת זו היא לתת תמיכה שוטפת למערך הגן ובעלת הגן ליישום נכון, יעיל, איכותי, מבוקר ומפוקח של תקנות חוק הפיקוח, בשילוב בקרה פנימית, ליווי פדגוגי תדיר ופרטני כחלק ממיצוב והערכות הגן למציאות החדשה - בהלימה לתקנות החוק, ובהתאם לצורכי החברה, ההורים והילדים בפרט.
ייחודיות המעטפת היא שילוב של מספר מודלים חברתיים פדגוגיים המקנים בקרה אנושית תדירה בשטח המשלבת הורים לצד גורם מקצועי מיומן, כלים טכנולוגיים בשילוב כלים ופעולות איתור וזיהוי סממנים מקדימים למזעור ולמניעת תופעת הרשלנות וההתעללות בקרב הפעוטות במעוני היום ובגנים הפרטיים.
>הערך המוסף והייחודיות למערך הגן, הגננת והצוות החינוכי:
ליווי פרטני להסדרת מערך הגן והתאמתו לתקנות חוק הפיקוח ולמציאות החדשה
הערכות והתאמת עסקית פיננסית למציאות החדשה בענף
מצלמות אבטחה – התקנה ותחזוקה, אחסון ומוקד בקרה
פדגוגיה – סדנאות, ימי עיון, הנחיית צוות, תיק גן, ערכת גננת ועוד
הדרכה בנושא חוקיות - כחלק מהערכות להתנהלות אחראית ומבוקרת יותר
מערך בקרה פנימי לתמיכת בבעלת המעון ולזיהוי סממנים מקדימים
מאגר כח אדם לגיוס לאחר סינון ראשוני ומתן מענה לבלט"מ
ניהול כל ההיבטים האדמיניסטרטיביים, המנהלתיים והביורוקרטים של הליך ההסדרה
תומך פדגוגי המלווה את הגן באופן תדיר ומהווה זרוע מכוונת ומעשירה לגן
מיצוב, בידול והענקת ערך מוסף משמעותי לגן שלך ע"י נטמעת שירותים ייחודיים לך
תווי איכות מותאמים להליך הסדרת תקנות החוק ולערכי המוסף של הגן
תמיכה על ידי גורמי מקצוע כגון קלינאית תקשורת, תזונאית ועוד..
הערך המוסף והייחודיות להורים ולילדי הגן:
הרתעה, הגנה, ביטחון משולב ומקיף - מצלמות, מפקח פדגוגי בשטח וסיירת בקרה חברתית
סיירת שטח של הורים ואנשי חינוך מקצועיים לביצוע הרתעה, ובדיקות בקרה אקראיות ומתואמות
מצלמות אבטחה – התקנה ותחזוקה, אחסון ומוקד בקרה
תומך פדגוגי מלווה המבקר באופן תדיר את הגן
ביצוע כנס משולב הורים ומנהלות גן לקביעת ושיתוף נהלי בקרה והתנהלות יעילים
מפגשי הורים כל רבעון – לשתף להשמיע ולהקשיב – לייעל ולשפר.
מוקד שירות אזוריים לבקרה ומענה מיידי לגנים סמוכים
מערך בקרה והדרכות להורים לזיהוי סממנים מקדימים
מודל שקיפות ומעורבות הורים בגן
כתובת נוספת להורים בכל סוגיה.

לשלום הילד והתפתחותו המיטבית והתקינה בשילוב תמיכה מקצועית מקיפה למערך הגן, לצוות, להורים ולילדי הגן

הצטרפו למהפכה!