מי אנחנו

החברה לפיקוח גנים פרטיים בישראל יוזמת ומפעילה מעטפת תמיכה ופיקוח פדגוגית מקיפה וייחודית למערך מעונות היום, הפעוטונים והגנים הפרטיים בישראל.
החברה הוקמה כמיזם עסקי-חברתי של מספר הורים צעירים ואנשי חינוך, אשר התארגנו והקימו פלטפורמה טכנולוגית-פדגוגית, מבוססת שטח וליווי אישי.

אנו מעמידים לרשות המנהלים מסגרות לגיל הרך, את מיטב אנשי המקצוע לגיל הרך, עם ותק רב והשכלה נרחבת.

החברה מקיימת מוקד אזורי של פיקוח ובקרה על מספר גנים באזור מוגדר, ע"י צוותים מקצועיים. תוך מתן תמיכה פדגוגית שוטפת למערך הגן ולגננת, סביב השעון.

בתחילת שנת 2018 ביצענו מחקר עצמאי בשטח, בקרב הורים לפעוטות וילדים, בעלי גנים, גננות, גורמים ממשלתיים ואנשי מקצוע המתמחים בגיל הרך. המסקנות העולות ממצאינו, ובהתאמה לחקיקת חוק הפיקוח מראות, שנוצרת מציאות חדשה עבור ילדי הגיל הרך בישראל, ההורים, בעלי הגנים, והצוותים החינוכיים בגנים, בפעוטונים, ובמעונות היום.

אנו רואים את המטרה המרכזית של פעילותינו, בדאגה לשלום ולביטחון הילדים, תוך הענקת שקט נפשי וביטחון להורים, וגם ביצירת כלי שינוי פדגוגיים בשטח, להתפתחותם החיובית, המיטבית והמעצימה של הפעוטים, במסגרת הגן.

בחודשים האחרונים חוקקו חוקים משמעותיים - חוק הפיקוח וחוק המצלמות.
אנו רואים בחקיקת חוקים אלו עליית מדרגה הכרחית לשלום הילד, ומברכים על כך.
שירותי החברה שאנו מקנים למסגרות הגיל הרך, הן שירותים המיישמים מעטפת משולבת של פתרונות תמיכה ובקרה - עם ליווי אנושי פדגוגי איכותי.
החברה מבטיחה לציבור ההורים, לבעלי הגנים, ולגננות – שירות אנושי, איכותי אשר יהיה בהלימה מלאה עם חוק הפיקוח וחוק המצלמות, ובהתאמה לצורכי ההורים ובעלת הגן.

לצד שירותי פיקוח ותמיכה פדגוגית החברה מעניקה שירותים נוספים לבעלת הגן לצורך שיפור וייעול כל ההיבטים התפעוליים והמנהלתיים המהווים מטען מכביד על הגננת והצוות החינוכי, לרבות:
- היערכות עסקית מקצועית למציאות החדשה בענף הגנים הפרטיים - 'גן טוב מתחיל בזה שהוא עסק "בריא"'
- שירותי תקינה, רישוי ובטיחות המקצועית ביותר לגן - ' גן מוגן מתחיל ברישוי ותקינה '
- מודול התקשרות ייחודי בין ההורים לצוות החינוכי - שקיפות ומעורבות
- מפקח / תומך פדגוגי לגן. ליווי ומתן מענה מקצועי לבעלת הגן, הצוות החינוכי, ההורים והילדים.
- סדנאות, פעילויות העשרה פרטניות, ליווי מפגשי הורים
ועוד המון שירותים נוספים...

לפרטים על השירותים שלנו – לחץ כאן
58

גנים פרטיים שהצטרפו למעטפת


1675

הורים שהצטרפו למעטפת הפיקוח


לפרטים ולהצטרפות