מודל שקיפות ומעורבות הורים

ההורים במודל זה שותפים לכל הליך במערך הגן על כלל היבטיו

בהצטרפות למעטפת הבקרה והתמיכה חברתית- פדגוגית והליווי הצמוד שלנו, יזכו בעלי הגן והורי הילדים בשותפות ותמיכה מקצועית, ייעוץ, הכוונה ופתרונות – בכל ההיבטים השונים של עבודת הגן, תוך דגש על טיפוח ושמירה על שלום ילדינו.

ההורים הם גורם חשוב ועקרי בהצלחת הגן, אם התקשורת עם צוות הגן, מתנהלת בשקיפות, בכבוד, בהגינות, ובהלימה עם דרישות החוק.
לצורך התקשורת והשקיפות, אנו נעזור ביצירת סביבה של תקשורת מקרבת בגן, וגם נסייע בעזרת כלים יעילים -

• כנס הורים לבניית מודל ונהלי בקרה והתנהלות יעילים
• מרכז הודעות מסווג בכל נושא - לשיתוף בכל רגע
• מפגשי הורים - לשתף, להשמיע ולשמוע - לייעל ולשפר
• תומך פדגוגי מלווה כזרוע מכוונת ומגשרת בכל שלב לטובת ושלום הילדים
• אתר אינטרנט משותף להורים לצורך תיעוד הפעילות, עדכון שוטף ועוד.
• ערבי גיבוש, והדרכות מקצועיות לזיהוי סממנים וכלים נוספים

• השתלבות בסיירת השטח של הורים ואנשי חינוך לביצוע הרתעה, ובדיקות בקרה אקראיות

יישום מודל זה יאפשר לכם ההורים להיות מעורבים בכל התנהלות השוטפת של מערך הגן, לצד השתתפות מלאה במערך הבקרה של הגן.
והכל במסגרת מנוסה ומקצועית מטעם החברה לפיתוח ופיקוח גנים פרטיים בישראל.

לשלום הילד והתפתחותו המיטבית והתקינה בשילוב תמיכה מקצועית מקיפה למערך הגן ולהעצמת הגננת והצוות החינוכי

הצטרפו למהפכה!