הערכות מערך הגן לתקנות חוק הפיקוח וחוק המצלמות

השנה הנוכחית מציבה לפתחה של בעלת הגן את סוגיית ההערכות וההתאמה של הגן על כל היבטיו - לתקנות חוק הפיקוח וחוק המצלמות.

החברה לפיקוח גנים פרטיים בישראל יודעת שהעיסוק השוטף בהיבטים המנהלתיים, "גוזל" מזמנה של בעלת הגן והגננת שעות עבודה רבות, ומונע את ההנאה המתלווה לעבודת הקודש המלאה, הנדרשת לעיצובו ולחינוכו של הפעוט היקר.

על פי הצעות החוק, הקריטריונים הבטיחותיים, הפיזיים והסביבתיים להפעלת גן ילדים ייקבעו על ידי שר התמ"ת/העבודה הרווחה והשירותים החברתיים/השר הממונה, ומי שיחרוג מהם דינו שנת מאסר. זה מעמיד את בעלת הגן בלחץ ניכר.

פקחי המשרד הממונה, יוכלו להטיל על המפעילים שגניהם יימצאו לא תקינים, קנסות בגובה עשרות אלפי שקלים וגם לשלול את רישיון ההפעלה של הגן, לסגור את הגן.

אנו מודעים למציאות החדשה: לחוקים החדשים יש השלכות כלכליות רחבות היקף על הגנים הקיימים ואלו המתוכננים – השלכות אשר עלולות למוטט גני ילדים פרטיים שלא יערכו בהתאם.

להצעת החוק במתכונתה הנוכחית קיימות הסתייגויות שונות. יחד עם זאת אין זה אומר כי אין להיערך ליום שלאחר כניסת החוק לתוקף.

אנו מעניקים לך שרות עד הבית: שקט נפשי ובטחון מקצועי יהיו לך בעלת הגן, רק אם תיערכי נכון ובהלימה מלאה לחוק הפיקוח וחוק המצלמות. נדרשת כאן הערכות מנהלתית ומשפטית גדולה. אנו רוצים ומציעים לך לעזור וללוות אותך, באמצעות המעטפת המקצועית הרחבה והמוקפדת ביותר הידועה כיום. אל תוותרי על האפשרות להיות גננת אשר חיה ומנהלת גן, באהבה, בחמלה, בביטחון ובסבלנות.

לשלום הילד והתפתחותו המיטבית והתקינה בשילוב תמיכה מקצועית מקיפה למערך הגן ולהעצמת הגננת והצוות החינוכי

הצטרפו למהפכה!