חדשות ועדכונים

הצטרפו למהפכה!

מעטפת תמיכה ובקרה חברתית פדגוגית למערך הגן, לצוות וההורים

החברה לפיקוח גנים פרטיים מיישמת ומפעילה מעטפת בקרה ותמיכה מקיפה וייחודית בקרב גני הילדים, ובפרט בגנים הפרטיים.
מטרתה של מעטפת זו היא לתת תמיכה שוטפת למערך הגן ובעלת הגן ליישום נכון, יעיל, איכותי, מבוקר ומפוקח של תקנות חוק הפיקוח, בשילוב בקרה פנימית, ליווי פדגוגי תדיר ופרטני כחלק ממיצוב והערכות הגן למציאות החדשה - בהלימה לתקנות החוק, ובהתאם לצורכי החברה, ההורים והילדים בפרט.
ייחודיות המעטפת היא שילוב של מספר מודלים חברתיים פדגוגיים המקנים בקרה אנושית תדירה בשטח ע"י גורם מקצועי מיומן, לצג כלים טכנולוגיים בשילוב כלים ופעולות איתור וזיהוי סממנים מקדימים למזעור ולמניעת תופעת הרשלנות וההתעללות בקרב הפעוטות במעוני היום ובגנים הפרטיים.

הערך המוסף והייחודיות למערך הגן, הגננת והצוות החינוכי

ליווי פרטני להסדרת מערך הגן והתאמתו לתקנות חוק הפיקוח ולמציאות החדשה
הערכות והתאמת עסקית פיננסית למציאות החדשה בענף
מצלמות אבטחה – התקנה ותחזוקה, אחסון ומוקד בקרה
פדגוגיה – סדנאות, ימי עיון, הנחיית צוות ועוד
מערך בקרה פנימי לתמיכת בבעלת המעון ולזיהוי סממנים מקדימים
מאגר כח אדם לגיוס לאחר סינון ראשוני ומתן מענה לבלט"מ
תומך פדגוגי המלווה את הגן באופן תדיר ומהווה זרוע מכוונת ומעשירה לגן
תמיכה על ידי גורמי מקצוע כגון קלינאית תקשורת, תזונאית ועוד..

הצטרפו למהפכה!