אנשי המטה של החברה

 

 

ההחברה לפיקוח גנים פרטיים בישראל יוזמת ומפעילה מעטפת תמיכה ופיקוח פדגוגית מקיפה וייחודית למערך מעונות היום, הפעוטונים והגנים הפרטיים בישראל.
החברה הוקמה כמיזם עסקי-חברתי של מספר הורים צעירים ואנשי חינוך, אשר התארגנו והקימו פלטפורמה טכנולוגית-פדגוגית, מבוססת שטח וליווי אישי.

הצטרפו למהפכה!