tavei_ichut1

מעטפת פיקוח פדגוגית מקצועית, מקיפה ומעשירה
למערך הגנים הפרטיים בישראל

58

גנים פרטיים שהצטרפו למעטפת


הרשמת בעלי גנים

1675

הורים שהצטרפו למעטפת הפיקוח


הרשמת הורים

 
 

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018

החוק

חוק הפיקוח על מעונות היום.
חוק זה נועד להסדיר את נושא הפיקוח במעונות היום, בדגש על גנים פרטיים לגילאים 0-3.
אנו מברכים על חוק הפיקוח והמצלמות זה דבר מבורך וחשוב!
זהו צעד משמעותי והכרחי לשיפור מעמד הגיל הרך.

להמשך

ההיערכות

היערכות נכונה, ליווי מנהלתי, פדגוגי וחינוכי בסוגיות קונקרטיות העומדות על הפרק היינו צורך חיוני וחשוב.

להמשך

הצטרפו למהפכה!