tavei_ichut1
58

גנים פרטיים שהצטרפו למעטפת


1675

הורים שהצטרפו למעטפת הפיקוח


הטבות למצטרפים חדשים - ינואר פבואר 2019

CORPORATE WEBSITES
4
5
6

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018

החוק

חוק הפיקוח על מעונות היום.
חוק זה נועד להסדיר את נושא הפיקוח במעונות היום, בדגש על גנים פרטיים לגילאים 0-3.
אנו מברכים על חוק הפיקוח והמצלמות זה דבר מבורך וחשוב!
זהו צעד משמעותי והכרחי לשיפור מעמד הגיל הרך.

להמשך

ההיערכות

היערכות נכונה, ליווי מנהלתי, פדגוגי וחינוכי בסוגיות קונקרטיות העומדות על הפרק היינו צורך חיוני וחשוב.

להמשך

הצטרפו למהפכה!